En liten cowboy på väg ut i den stora farliga världen.
Bort från barnkammarens trygga värld …