Vårens allra finaste blommor; pingstlilja och gullviva.